Öresten:105-106Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Friszla ähr 7 hemman – 2 afmätte
Eenßäde sand och suartmylla jordh

1. Stompnen ibidem hemman                                                                 1
                                            Ränter smör                                               4 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  8 1/5
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       16
                                            Quarn gångande hööst och wåår

2. Bengtz gård ibidem hemman                                         1
                                            Ränter smör                                               4 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 2/5
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       14
                                            Quarn gångande hööst och wåår

3. Bäcken i Aratorp hemman                                                                 1
                                            Ränter smör                                               4 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 3/10
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       10

Till denne förbemälte hemman ähr skogh
till timber giärzle suedie och brän
nemark notorfftigh
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Hård walz eng
Här möter Gudßåsa egor
Hård walz eng
Betes mark
Måsigh tuffuigh hård walz eng
Betes hage
Tuffuigh hård walz eengh
Skön walz eengh
Hård walz eengh
Tuffuigh hård walz eengh
Tuffuigh hård walz Eengh
Måsigh hård walz Eengh
Liungh och hård walz Eengh
Tuffuigh skene walz Eengh
Hård walz Eengh
Betes hage
Eengh
Kiyrkian