Öresten:107Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
1. Hallagiärde hemman                                                                          1/2
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3
                                                                Höö                                                                                                                                                                       8
Eenßäde sand och suart mylla jordh
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark goder.
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Hård walz eengh
Betes hage
Giältorpz egor möta
Sanck engh
Liung och hård walz eng
Sålängans egor möta
Hård walz eengh