Öresten:108Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                Vtßäde           Höö
                                                                                                                
tunnor            laaß
Giältorp skatte hemman       1
                                           Ränter smör                                                2 pund
                                            Wtsäde alz                                                  3 9/10
                                                                Höö                                                                12
                                           Humble gårdz stänge                                  100

Eenßäde mull och miäla jordh.
Quarn gångande hööst och wåår.
Fiske watn ringa.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godher.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Hård walz eng
Vtmarken
Betes hage
Eengh
Betes hage
Betes mark
Maa eengh
Betes marck
Hård walz eng