Öresten:110Effterskreffne hemman ähra affmätte i Skiephulta sochn.

Bläszhult                                                    folio 111
Öffrahögszhult                                            folio 112
Nedrahögszhult                                          folio 113