Öresten:111Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Bläszhult hemman                                                                                  1
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  8 1/10
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       20
                                           Humble gårdz stänge                                  200
Eenßäde suart mylla jordh.
Skogh till timber giärzle suedie och
brännemark nötorfftigh
Mulebete godt


(Karttext:)

Betes marck
Hårdh walz engh
Sanck eengh
Maa engh
Bläshult
Onyttig måse
Lacus
Måsig hård walz engh
Betes hage