Öresten:112Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Öffra högszhult hemman                                                   1
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                                                giärdet A        1 9/10           
                      Wtsäde i        giärdet B        5 3/5                                                                               8 1/5
                                                                wreten            7/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       25
Eensäde suart mylla jordh
Skogh till timber giärzle,
suedie och brännemarck godher
Humble gårdz stänge                                                                             200
Mulebete godt.


(Karttext:)

Sanck eengh
Liungh och hård walz eengh
Betes hage
Skön walz engh
Lacus
Liungh och hård walz eengh medh biörke skogh
Vännebo egor möter
Nedra Högßhulta egor möta
Maa engh
Vtmarken