Öresten:113Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Nedra Högszhult hemman                                                1/2
                                           Ränter smör                                               2 1/2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  5 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16
Eenßäde suart mylla jordh.
Quarn gångande hööst och
wåår.
Skogh till timber giärzle
suedie och brännemark
godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Lacus
Onyttig måße
Öfuer Högßhulta egor möta
Hård walz eng med biörke skogh
Hård walz eng
Maa eng
Betes hage
Vtmarken
Tuffuigh eengh
Betes hage