Öresten:114Effterskreffne hemman ähra affmätte i Bärghems sochn.

Dahala                                                       folio 115
Bärghem                                                    folio 116
Kyla[1]                                                                               folio 117
Bua                                                                                 folio 118
Leckwad                                                   folio 119
Grönskogh                                                 folio 121
Bincko                                                       folio 122
Hattestad                                                   folio 124
Gångemadh                          folio 125
Staxredh
                                           }                                          folio 127
Deserhult


[1] Tillagt utanför den ursprungliga uppställningen ms.