Öresten:115-116Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Dahala hemman                                                                                                            1
                                            Ränter smör                                               8 pund
                                                                  giärdet A        9 3/5
                                                                 giärdet B        2 ½                                                                                 13 4/5 felräknat för 13 3/10
                      Wtsäde i        wreten A        4/5
                                                                 wreten B        2/5                
                                                                 Höö                                                                                                                                                                        35
Eenßäde sandh och suart mylla jordh.
Egande till Skiädene booke skogh effter
nötorfften.
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Betes hage
Enga hage
Hård walz engh
Betes marck
Vnder Giälaredh
Hård walz engh
Rampnåß[ß]a egor möta
Betes hage
Betes hager till Skiämed möta.
Betes hage

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Bärghem ähr 6 hemman – 3 affmätte

1. Åke ibidem hemman                                                                          1
                                            Ränter smör                                               4 pund
                                                                  giärdet            7 3/5
                                                                 wreten A        7/10                                                                                9 2/5
                      Wtsäde i        wreten B        1/2
                                                                 wreten C        3/5                
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       25
                      Humble gårdz stänge                                                        200

2. Skattegården ibidem skatte hemman       1
                                            Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  7 3/5
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       20
3. Lillagården ibidem hemman                                          ½
                                            Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 4/5
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       14
Denne förbemälte hemman ähra egande till
Skiädene booke skogh till ållon och
brännemark nötorfftigh
Fiske watn i åhnan
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Skön walz eengh
Frälse egor
Hård walz eengh
Skön walz eengh
Hård walz eengh
Bua egor möta.
Vtmarken