Öresten:117Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Kyla ähr 2 hemman.

1. Steen ibidem hemman                                                  1
                                           Ränter smör                                               7 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  10 1/2
                                                                Höö                                                                                                                                                                       30
                                           Humble gårdz stänge[1]                                 500

2. Carll ibidem hemman[2]                                                  1
                                           Ränter smör                                               5 pund
                                           Wtsäde[3] alz                                                                                           10 3/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       30
                     Eenßäde suart mylla jordh
                     Fiske watn i åhnan
                     Egande till Skiädene booke skogh
                     Mulebete ringa.


(Karttext:)

Skön och hård walz engh
Leckwadz egor möta
Engh
Hård walz engh
Skön walz eng
Guntorpa egor
Betes hage till bådha hemman
Holatörpa egor möta


[1] stange ms

[2] Tillagt utanför rutan: Vnder Ifuar Nilßon

[3] Wtsade ms