Öresten:118(Rubrik:) Bärghems sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                                         Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                                          tunnor            laaß
1. Öster Bua hemman                                                                                                   1
                                           Ränter smör                                                                     4 pund
                      Wtsäde i        giärdet            brukat 4 1/2
                                                                giärdet            obrukat 3/10                                              6 2/5
                                                                 wreten            brukat 1 1/5
                                                                                                            obrukat 2/5   
                                                                                                            Höö                                                                                                                                                  20
                     Humble gårdz stänge                                                                             100

2. Wästra Bua hemman                                                                                               1
                                           Ränter smör                                                                     4 pund
                                           Wtsäde alz                                                                                                                                        5                                                                                                          
                                                                                      Höö                                                                                                                                                                       12
Eenßäde sand och mull jordh.
Fiske watn i åhnan ringa


(Karttext:)

Hård walz engh
Bärghems[1] egor möta
Leckwadz egor möta
Stenigh hård walz engh
Hård walz engh
Hulta egor möter
Betes hage
Hård walz engh
Betes hage
Örestens egor möta


[1] Barghems ms