Öresten:119-120(Rubrik:) Marckz häradt Bärghems sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Lekwad ähr 8 hemman – 2 affmätte
Eenßäde bärande mull jordh.

1. Wargia gården skatte hemman                                     1
                                            Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  9 9/10
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       25

2. Bärga gården ibidem hemman                                      ½
                                            Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  2 3/10
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       8
                      Ållon skogh af eek giärzle och
                      brännemark nötorfftiger.
                      Fiske watn ringa.
                      Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Berghems egor möta[1]
Hård walz eng
Vth jord
Hård walz eng
Tuffuig stag och hård walz engh
Skön
Skön walz eengh
Stagh måße
Hård walz eng


[1] mota ms