Öresten:12(Rubrik:) Marckz häradt

Notarum Explicatio
 
                                                                                                            Vt?äde           Höö
                                                                                                            tunnor            laa?
1. Cronogården i A?bärgs hemman                                  1                                         
                     Ränter smör                                               4 pund          
                     Vtsäde           brukat            3                                          6 4/5             
                                           obrukat          3 4/5
                                            Höö                                                                               20
2. Börges gård ibidem hemman                                        2
                     Ränter smör                                               8 pund
                     Vtsäde           brukat            5 1/5                                    10 4/5           
                                           obrukat          5 3/5
                                           Höö                                                                                40
1/7 delz quarn gångande hööst och wåår

Flämmingens gård ibidem                                                 1
                     Ränter smör                                               5 pund
                     Vtsäde           brukat            11                                        11 3/5           
                                           obrukat          3/5
                                           Höö                                                                                25
Een?äde sand, suugh och suart
mylla jordh.
F:
(Utanför rutan:)
F: Till förbemälte hemman ähr skogh
till timber giärzle och brän-
nemarck nötorfftigh.
På Skiädene skoogh en part
afbytt till ållon.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Skön walz engh
Skön walz engh
Öde
Öde
Öde
Eengh
Öde
Öde[1]
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Hård walz engh
Skön walz engh
Öde
Öde
Skön walz engh


[1] Ode ms