Öresten:121(Rubrik. Senare tillskriven?) Grönskogh

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Grönskog hemman                                                                                1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       28
Eenßäde suartmylla suugh
och hallegrund åker.
Giärzle och brännemark i
slåtz skoogen till nötorfften
Ibidem ållon skogh till sitt
eget behooff.
Mulebete i slåtzskogen
godt.


(Karttext:)

Örestens egor möta
Stenigh hårdh walz engh
Betes hage
Örestens ägor möta