Öresten:122(Rubrik. Senare tillskriven?) Bincko

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Bincko hemman                                                                                                          1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
                     Humble gårdz stänge                                                        100

Eenßäde mull och öhr jordh
Fiske watn i Öresiöen.
Ållon skoogh nötorfftigh
Giärzle och brännemark
af eeck.
Mulebete godt.

Liungh mark medh eene buskar
Staag walz eengh
Staagh walz eengh
Eene backe
Betes marck
Eenebacke
Onyttigh måße