Öresten:123-124(Rubrik. Senare tillskriven?) Hattestad

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Hattestadh hemman                                                                               1/2
                                           Ränter smör                                               4 pund
                      Vtsäde           brukat            6 3/10                                                       6 9/10
                                                                obrukat          3/5
                                                                                      Höö                                                                                                                                                 20
Eenßäde suartmylla och grund lehr jordh
Ållon skoogh nötorfftigh
Giärzle och brännemark eeck notorfftigh.
Fiske watn i Orsiöen
Mulebete godt.