Öresten:125(Rubrik. Senare tillskriven?) Gångemad

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Gångemad hemman                                                                               1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 1/2
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16
                     Humble gårdz stänge                                                        100

Eenßäde suart mylla och miäla jord.
Fiske watn godt.
Ållon skogh nötorfftigh
Giärzle och brännemark[1] aff
eeck nötorfftig
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage
Sanck kiär eengh
Hård walz eengh
Liungh backe
Onyttig måße
Betes mark medh eeke skoogh


[1] brannemark ms