Öresten:127-128Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Staxred och Deserhult äh<ra> 3 hemman                                             
                    
1. Östergården i Staxred hemman                                    1                   
                                           Ränter smör                                               6 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  9 1/2
                                                                Höö                                                                                                                                                                        35

2. Wästergården ibidem hemman                                     1
                                           Ränter smör                                               4 pund
                                           Wtsäde alz                                                                                                                  5 4/5
Eenßäde mull och sugh jordh                                            Höö                                                                                                      30

3. Deserhult hemman                                                                             1
                                           Ränter smör                                               6 pund
                                           Wtsäde alz                                                                                                                  8 3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       50
Eenßäde suartmylla jordh
Ållon skogh här på egorna
Fiske watn i ånan och i Öresiö
Eek till timber giärzle och bränne mark
Een skijlt boke skogh till förbemälte[1] hemman
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Hård walz engh
Tuffuigh stagh walz eengh
Tuffuigh staagh walz eengh
Hård walz engh
Hård walz eng
Haststad egor möta
Betes hage
Hård walz engh
Sanck eng medh ale busker
Betes mark
Skiön walz eengh
Betes hage
Betes hage


[1] forbemälte ms