Öresten:13(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio
 
                                                                                                            Vt?äde           Höö
                                                                                                            tunnor            laa?
Gudzååsz hemman                                                           1                                         
                     Ränter smör                                               2 pund          
                     Wtsäde alz                                                                      6 4/5
                                           Höö                                                                                14
                     Humble gårdz stänge                                  200
Een?äde mull och lehr jordh
Quarn gångande hööst och
wåår.
Fiske watn i Mare Lacus och
i åhnan medelmåtiget
Skogh till timber giärzle
suedie och brännemarck
godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Lilla Spraka ry.
Fry?la egor.
Salgutzry egor
Stagh och skiön walz engh
Lilla Sprakary
Betes hage
Sprakary egor
Lilla Sprakary
Vtmarken
Beteshage