Öresten:130Effterskreffne hemman ähra affmätte i Hagioms sochn.


Skallared                                                                         folio 131

Stora Mölnebacka
                                                                                      }                    folio 132
Lilla Mölnebacka