Öresten:131Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Skallered hemman                                                                                 1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 9/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20
                     Humble gårdz stänge                                                        400

Eenßäde öhr och suartmylla jordh.
Quarn gångande hööst och wåår.
Sochne skogh till giärzle nötorfftigh.
Een skiylt eeke skog till timber
giärzle och ållon skog nötorfftigh.
Fiske watn[1] nötorfftiget.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz eng
Hård walz eng med eek och biörke skogh
Måsig stenig hård walz eng
Betes marck
Onyttig måse
Sanck engh
Lacus
Lacus


[1] Rättat från wantn ms