Öresten:132Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
1. Stora Mölnebacka hemman                                         1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       14

2. Lilla Mölnebacka hemman
                                           Ränter smör                                               pund
                                           Wtsäde alz                                                                                                                  2 ½
                                                                Höö                                                                                                                                                                       4

Ittem een quarn gångande åhrligen
                                           Ränter smör                                               pund
Åle fiske öde der brede wedh.
Eenßäde mull och lör jordh
Dee ander lägenheeter lijka medh
Skallered i skog och marck.


(Karttext:)

Betes hage
Hård walz eng
Ioltorpa egor möta
Hård walz eng
Quarn
Hård walz eng
Betes marck
Hård walz eng
Här möter Hagioms egor