Öresten:134Effterskreffne hemman ähra affmätte i Surteby sochn.

Hallagiärdet                                               folio 135
Kållen                                                                             folio 136
Hultaslädt i Tåstared  sochn  folio 137
Skogen                                                                            folio 138
Tårpet                                                                             folio 139, 140
Nabbaredh                                                                      folio 141
Lunden i Kattunga sochn      folio 142