Öresten:135(Rubrik:) Marckz häradt

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Hallagiärde hemman                                                                              1/2
                                           Ränter smör                                               3 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16
                                           Humble gårdz stänge                                  200
                    
Eenßäde sand och suartmylla jordh
och ibland hallegrundh åker.
Sochne skogh till nötter och ållon
nötorfftigh.
Giärzle och brännemark nötorfftig
Mulebete ringa


(Karttext:)

Här möter en betes hage till präste bolet
i Surteby
Skön walz eng
Måsig hård walz engh
Betes mark
Holatårpz egor möta
Liungh måße
Engh
Börketårpa egor möta