Öresten:136(Rubrik:) Surteby sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Kållen hemman                                                                                                           1/2
                                           Ränter smör                                               3 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       24
                                           Humble gårdz stänge                                  200

Eenßäde suartmylla och moo jordh.
Sochne skogh till nötter och ållon
Giärzle och brännemark der
ßammestädes.
Fiske watn i åhnan ringa.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Surteby egor möta
Sehnåßa egor möta
Skön walz engh
Tuffuig stag walz engh
Betes hage
Stenig skön walz engh
Vtmarken
Enge hage
Stenigh eengh