Öresten:137(Rubrik:) Marckz häradt Tåstared sochn.


Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Hultaslädt skatte                                                                                                          1/2
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde[1] alz                                                                                           7 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20
Humble gårdz stänge                                                                             400

Eenßäde mull och moo jord.
Ållon skogh, giärzle och
brännemark i Brämehult.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Tuffuig stag walz eng med eek biörck och haßle sough[2]
Stenig skön walz engh


[1] Wtsade ms

[2] Fel för skogh?