Öresten:138Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Skogen hemman                                                                                                          1/2
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Brukat            3 3/10                                                                             5 4/5
                                           Obrukat         2 1/2
                                                                Höö                                                                                                                                                                       14
Eenßäde mull och moo jordh.
Ållon och nåta skog nötorfftigh.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Guthultz egor möta
Hård walz engh
Miöllößas egor möta
Sanck tuffuig engh
Måsig stenig hård walz eng
Stenig och tuffuig hård walz engh
Vtmarken