Öresten:139-140Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Tårpet hemman                                                                                                           1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  8 1/2
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Eenßäde mull och öhr jordh.
2 st. quarnar gångande hööst och wåår.
Fiske watn ringa.
Ållon och nåta skogh nötorfftigh.
Giärzle och brännemark notorfftig.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Tuffuigh stenig stag walz eng
På denna sijdan möter eek och haßle skogh till hela sochnen.
Dy maa
Ryckingens egor möta
Onyttig måse
Hård walz eng
Stenig hård walz engh
Hård walz eng
Betes hage
Stenig hård walz eng
På denna sijdan möter Halands och Förlanda sochn
Quarn
Wyge Lacus