Öresten:14-15


 
(Rubrik:) Marckz häradt Örby sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö

tunnor            laa?
Åszletorp hemman                                     1
                     Ränter smör                         6 pund
                     Vtsäde[1]                                {brukat 8       8 1/5
                                                                 obrukat 1/5
                                           Höö                                                           18
A. Ähr een åker dijker till Hansz
Benghsons gård i Gulbärg vt?äde                                     1/5
Een?äde mull och sandh jordh.
Quarn gångande  hööst och wåår
fiske watn i Mart Lacus medelt.
Skogh till timber giärzle suedie och
Brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:) Stagh
Walz engh
Stagh och hård walz engh
Stagh walz engh
Hård walz engh
Stagh walz engh
Öde
Betes hage
Eengh[1] Vtsade ms.