Öresten:141Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Nabbare hemman                                                                                                        1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16
                     Humble gårdz stänge                                                        700

Eenßäde mull sand och öhr jord.
Quarn gångande höst och
wåår.
Fiske watn nötorfftiget.
Ållon och nåta skogh.
Giärzle och brännemark
goder.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz eng
Stag walz eng
Maa och tuffuig stag walz eng
Måsig hård walz engh
Hård walz engh
Quarn
Humbla gårdh
Onyttig måse
Angh Lacus
Betes hage