Öresten:142(Rubrik:) Katunga sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Lundagårde i Kattunga hemman                                       1/2
                                           Ränter smör                                               3 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10

Eenßäde sand och suart mylla jordh.
Quarn gångande hööst och wår.
Fiske watn i åhnan medelmåtiget.
Boke skogh till ållon, giärzle
och brännemarck nötorfftig.
Mulebete ringa.


(Karttext:)

Hård walz eng
Hård walz eng
Hård walz eengh
Skene walz engh
Skene walz eng