Öresten:144Effterskreffne hemman ähra affmätte i Horedh och Istorpa sochn.

Höckhult i Hored sochn        folio 145
Ekarebo                                                                          folio 146
Broby                                                                              folio 147
Byslädt                                                                            folio 148