Öresten:145Notarum Explicatio

                                                                                      Vtßäde           Höö
                                                                                       tunnor            laaß
Höckhult hemman                                                                                                        1/2
                                           Ränter smör                                                                     2 pund
                      Wtsäde          brukat                                  2 4/5                                   

4 3/10
                                                                obrukat          1 1/2
                                                                Höö                                     12
                     Humble gårdz stänge                                                        200

Eenßäde mull och miäla jordh.
Ållon skogh giärzle och
brännemark nötorfftigh.
Fiske watn medelmåtiget.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz eng
Onyttig måse
Lille Horydz Lacus
Tuffuigh eengh