Öresten:146Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Ekarebo hemman                                                                                                        1
                                           Ränter smör                                               10 pund
                                            Wtsäde          brukat            11 19/20                              13 11/20
                                                                                      obrukat          1 3/5 tunnor  
                                                                                      Höö                                                                                                                                                 30
                     Humble gårdz stänge                                                        200

Eenßäde mull och lehr jord.
2 st. quarnar gångande hööst och
wåår.
Fiske watn godt.
Ållon skogh giärzle och bränne
marck nötorfftigh
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

1 4/5
Wese lången Lacus
1 1/10
Måsig tuffuig engh
Tyllebäckz egor här eemällan
1 2/5
5 2/5
Trägård
Betes mark
Skön walz eng
2 och oläsligt bråktal(?)
Stenigh eengh
3/20
Betes hage
3/5
½ tunnor
3/5