Öresten:147Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Broby hemman                                                                                                            1
                                           Ränter smör                                               5 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  5 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       24

Eenßäde mull och lehr jordh.
Fiske watn i Weße lången.
Mulebete ringa.


(Karttext:)

Hård walz engh
Vnder Öresteen
Vnder Sußeedh
På denna sijdan om åhnan ähr Istorpa egor belägna
Hård walz engh
Horßbacka
Skön walz eng
Tuffuig stagh walz Eengh