Öresten:148Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Byslädt hemman                                                                                                          1
                                           Ränter smör                                               16 pund
                                                                  giärde brukat  13 1/2
                                                                giärdet obrukat                     9/10
                     Wtsäde i        wreten A                              1/5                                                            19 3/5
                                                                wret               brukat            4/5
                                                                                      obrukat          2 tunnor
                                                                wreten C                              2 1/5             
                                                                Höö                                                                                                                                                                       50
Eenßäde sand mull och lehr jordh
Fiske watn i Weßelången godt
Sochne skogh, ållon giärzle och bränne
mark nötorfftigh
Mulebete ringa
Heribland finnas några egor ßom lyda
till Hoofgården huilka ähra med litra A
noterade.


(Karttext:)

Vijskabacka egor möta
2 1/5 tunnor
Eengh
Maa och skön walz engh
Hofgård egor möta
Hofgården
Öde
Öde
Maa och skön walz engh
Eengh