Öresten:150Effterskreffne hemman ähra affmätte i Öxnaualla sochn.

Kiällebärgh                                                folio 151
Deragården                                                folio 152[1]
Hallagiärde                                                folio 153


[1] Ändrat från 153 (som det synes) ms