Öresten:151(Rubrik:) Marckz häradt

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Kiällebärg hemman                                                                                1
                                           Ränter smör                                               4 pund
                      Wtsäde          brukat            3 1/5                                                                               3 4/5
                                                                obrukat          3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       14

Eenßäde och lehr jordh
Fiske watn i åhnan
ringa.
Sochne skogh ållon, giärzle
och brännemark nötorfftig
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Skattegårdz egor
Sanck tuffuig engh
Skön walz eng
Skatte gårdz eengh
Skön walz eng
Skön[1] walz eng
Braetorpz egor möta
Preke egor möta


[1] Skon ms