Öresten:152(Rubrik:) Öxnaualla sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde[1]         Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Deragården hemman                                                                              1
                                           Ränter smör                                               10 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  10 3/20
                                                                Höö                                                                                                                                                                       40

Eenßäde bärande suartmylla
jord.
Quarn gångande hööst och wår.
Sochne skog, ållon giärzle
och brännemark nötorfftig
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Apelgardz egor möta
Betes hage
Eeskebodz egor möta
Tuffuigh eengh
Bärgabodz egor
Skön walz eng
Sygårdz egor
Bärgiabodz egor
Skön walz engh
Sygardens egor möta


[1] Vtsade ms