Öresten:153(Rubrik:) Marckz häradt Öxnaualla sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Kärregiärde hemman                                                                             1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10

Eenßäde mull och lehr jord
Sochne skogh, ållon
giärzle och brännemark
nötorfftigh
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Skön walz eng
Betes hage
Tuffuig skön walz eng