Öresten:154Effterskreffne hemman ähre affmätte i Kongesäter sochn.

Duffhult                                                      folio 155-156