Öresten:155-156(Rubrik:) Marck häradt Kongesäter sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Duffhult hemman                                                                                    1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Eenßäde suartmylla öhr och
miäla jordh
Ållon skoogh godher.
Fiske watn ringa.
Mulebete giärzle och bränne
marck godher.


(Karttext:)

Liungh
Maa och kiär engh
Betes mark
Maa engh
Betes mark doch några parker ßom bärgaß.
Måsigh hård walz engh
Betes hage
Beteshage.