Öresten:158Effterskreffne hemman ähre affmätte i Skiedskiärna sochn.

Caltszarebo                                               folio 159
Nääsz                                                        folio 160