Öresten:159(Rubrik:) Marckz häradt

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Caltsarebo hemman                                                                               1/4
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  5 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16

Eenßäde suartmylla oh halle
grundh åker och engh.
Före skoogh till timber giärzle
och brännemark nötorfftig
Tiäre skoogh medelmåtigh
Mulebete godt.


(Karttext:)

Maa eengh
Tufuigh hård walz eengh
Måßigh och stenig
Hård walz eengh
Betes hage
Maa och tufuigh hård walz eengh
Liungh marck