Öresten:16(Rubrik:) Marckz häradt
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö

tunnor            laa?
1. Korszhögen i Gulbärg hemman              1/2
                     Ränter smör                         2 ½ pund
  Vtsäde        {brukat          3 9/10
                      obrukat         4/5                                       4 7/10
                     Höö                                                                                12
2. Bäckagården ibidem hemman                1
                     Ränter smör                         6 pund
  Vtsäde        {brukat          5                                          5 1/10
                      obrukat         1/10
                     Höö                                                                                16
3. Hans Bengtson ibidem hemman             1
                     Ränter smör                         6 pund
  Vtsäde        {brukat          7 3/5                                    8 3/5
                      obrukat         1
                     Höö                                                                                20
4. Backen ibidem hemman                         ½
                     Ränter smör                         2 pund
  Vtsäde        {brukat          4 1/5
                      obrukat         1/5                                       4 2/5
                     Höö                                                                                10
Eensäde suartmylla och lehr jord
timber skogh giärzle och brännemark
nötorfftigh[1].
F:
(Nedanför rutan:) F: Mulebete ringa


(Karttext:)
Vfua bärget
öde
öde
öde
öde
öde
öde
öde
öde
öde[1] notorfftigh ms.