Öresten:162Effterskreffne hemman ähre affmätte i Öxabäcka sochn.

Färsenäs                                                    folio 163
Backa                                                        folio 164
Glumszheedh                                            folio 165