Öresten:163-164(Rubrik:) Marckz häradt Öxabäcka sochn

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Färsenäß hemman                                                                                 1
                                           Ränter smör                                               5 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  6 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20
                     Humble gårdz stänge                                                        300

Eenßäde mull och moo jordh.
Skogh till timber giärzle
och brännemark nötorfftig.
Fiske watn godt.
Tiäre skog godher.
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Hunna Lacus
Stenigh hård walz eengh
Tuätte Lacus
Fräßnäß
Stenigh hård walz engh
Onyttigh måße
Kiär och träsk
Färse Lacus
Betes hage
Liungh och hård walz eengh

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Backa hemman                                                                                                           1
                                           Ränter smör                                               3 pund
                                           Wtsäde alz                                                                                                                  5 1/5
                                                                                                            Höö                                                                                                                            12
                     Humble gårdz stänge                                                        200

Eenßäde suart mylla jordh
Fiske watn medelmåtig[1]
Mulebete ri<n>ga.


(Karttext:)

Liungh mark.
Hårdh walz eengh
Betes hage
Hård walz engh
Betes hage medh eek och biörke skoogh.
Öya Lacus


[1] medelmatig ms