Öresten:165(Rubrik:) Marckz häradt Öxabäcka sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Glumszheed skatte hemman                                             1
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  8 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       25

Eenßäde suartmylla jordh.
Fiske watn i Giöörsiöen nötorfftigt.
Skoogh till giärzle och brännemark
nötorfftiget.
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Tookhulta egor möta
Betes hage medh liungh och eeke skoogh.
Hårdh walz eengh med biörk och eeke skogh
Måßigh staagh walz eengh
Mörckhulta egor möta.
Tåbo egor möter
Hård walz eengh
Betes hage