Öresten:166Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtsäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Mällan gården i Brasz
tårp hemman                                                                                         1
                                           Ränter smör                                               4 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
                     Humble gårdz stänge                                                       200

Eenßäde öhr och mull jord.
Fiske watn ringa.
Skoogh till giärzle, timber
och brännemark nötorfftig
Tiäre skogh nötorfftigh.
Mulebete ringa.


(Karttext:)

Liung och hårdh walz engh
Betes hage medh gran skough
Skatte gårdens ägor möta på alla sijdor
Hårdh walz engh