Öresten:167(Rubrik:) Kindz häradt Håfzwika sochn.

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Backabool hemman                                                                               1/4
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  2 1/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       8
                     Humble gårdz stänge                                                        200

Eenßäde mull, suugh och halle
grundh jordh.
Skoogh till timber giärzle, suedie
och brännemark godher.
Näfuer skoogh nötorfftigh
Mulebete godt.


(Karttext:)

Vtmarken
Betes hage medh graan och biörke skough, doch några parker som kunna bärgias.
Stenig hård walz engh
Kiähulta ägor möta.